www.rosen.fi

Rosen-menetelmä

Fysioterapeutti Marion Rosen kehitti elämäntyönään tämän kehoterapia-muodon, jossa jännittyneitä lihaksia käsitellään pehmeästi, mutta kuitenkin tuntuvasti. Hän huomasi kehollisten jännitysten rajoittavan elämäämme, estävän ilmaisuamme ja kuluttavan voimiamme. Rosen-hoito auttaa tiedostamaan kehon lihasjännityksiä ja hengitystapaa. Se lisää ymmärrystä omista toiminta ja reagointitavoista.

Tunnin kestävässä hoidossa saa selkeän kuvan omasta kehostaan: missä jännitykset ovat, tarvitseeko niitä yhä ylläpitää, onko niistä mahdollista hellittää tässä ja nyt.

Lihasten rentoutuessa jännitysten takana olleet asenteet, tunteet tai muistot nousevat esiin tehden tilaa eheydelle, hyvinvoinnille, ilolle ja vapaudelle.

Kuuntele Rosen-menetelmän esittely:

Rosen-hoitoa esiteltiin Yle Puheen Liikuntatunti-ohjelmassa (13.11.2013). Ohjelman alussa kerrotaan ensin meditaatiosta ja noin 25 - 40 minuutin välissä esitellään Rosen-hoitoa. areena.yle.fi/radio/2068677.

Rosen-menetelmä teatterin työvälineenä

Mikko Huttusen opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu (2014) 38 s. Huttunen tutkii, voiko Rosenia käyttää hyödyksi teatteritaiteen tekemisessä. Tutkielmassa taustoitetaan Rosen-menetelmää ja -hoitoa. www.theseus.fi/handle/10024/75039